TFV Timing

Valid HTML 4.01 Transitional


Brug af gradskive

Denne artikel er ikke ment som en komplet vejledning i brugen af gradskive, men mere som nogle tanker omkring at opnå den bedste præcision ved brugen, samt ved nulstilling af gradskiven. Til formålet har jeg brugt data fra en Yamaha RD/TZ350. TZ'en var ekstremt hysterisk med tændingstidspunktet, derfor regnede jeg de 1,8-2,0 mm. om til grader.

Nulstilling af gradskiven giver ofte anledning til en del forvirring. 0° på gradskiven skal passe sammen med topstilling på stemplet (TDC), og hvad gør man så:

pre01

Finder stemplets toppunkt gennem tændrørshullet med en "pind", lineal eller et måleur ?
Tjae, som en begyndelse udmærket, men præcisionen er ringe. Bare en tiendedel millimeters unøjagtighed på topmålingen giver +-4° unøjagtighed på gradskiven.

pre250

Bedre er det at måle når stemplet er svarende til den halve slaglængde nede i cylinderen. Aflæs til begge sider af topstilling (TDC), det svarer i dette tilfælde til i alt 149,8°, del med 2, her, midt mellem de to punkter, skal dit 0° mærke sidde.

pre251

Hvordan ser det ud med præsisionen her ? Jo her svarer 0,1 millimeters unøjagtighed ved måling af stempelpositionen til +-0,2° unøjagtighed på gradskiven.
En væsentlig forbedring. Faktisk 20 gange bedre end at måle ved toppunktet.

pre20

pre21

En tiendedel millimeter måleunøjagtighed ved tændingsindstilling svarer til en halv grad på gradskiven, hvilket er væsentligt mere synligt.


Oplevelser fra, og tekst forfattet af Orla Pedersen
3-5-2010